Početna


Sve aktivnosti u oblasti sporta i rekreacije imaju za cilj da obezbede dobre uslove za razvijanje raznih vrsta sportova organizovano kroz klubove i u vidu raznih manifestacija, gde će uzeti učešće sva školska i vanškolska omladina, odnosno gde će uživati sve populacije kroz aktivnosti koje nudi sport, koji obogaćuje lično i ekipno zadovoljstvo.

Osnovni organizacioni oblik i nosilac ostvarivanja spotskih i rekreativnih aktivnosti treba da bude Sportski Savez opštine Babušnica.

Pored svoje osnovne delatnosti u radu sa klubovima Sportski Savez treba da bude uključen u sve druge sportske aktivnosti i akcije koje su vezane za područje opštine.

Opština će uz pomoć Republičkih Ministarstava nastojati da ojača postojeću i obogati brojnim sadržajima sportsku infrastrukturu kroz izgradnju određenih sadržaja u sportsko- rekreativnom kompleksu i terena za male sportove u školama i mesnim zajednicama.